KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB 
Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup,tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. Kısacası küçük ve orta ölçekli işletmelere destek için kurulmuş bir kuruluştur. 
KOSGEB DESTEKLERİ
  • Kobi Proje Destek Programı
  • Tematik Proje Destek Programı
  • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
  • AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  • Genel Destek Programı
  • Girişimcilik Destek Programı
  • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
  • Kredi Faiz Desteği
  • Labaratuvar Destekleri